نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تحلیلی مبانی، اصول و روش‌های تربیت سیاسی از منظر امام علی(ع) در نهج‌البلاغه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-31

اکبر رهنما؛ حمید علیین؛ مهدی سبحانی نژاد


2. مقایسه اهداف تعلیم و تربیت ازدیدگاه ایده‌آلیسم و پراگماتیسم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 45-52

محمد حسن میرزامحمدی؛ حمید علیین؛ غفور حسنی


3. ارزیابی عملکرد شوراهای دانش‌آموزی مدارس راهنمایی در جذب دانش‌آموزان به کمیته‌های مشارکتی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 81-96

مهدی سبحانی‌نژاد؛ رضا جعفری‌هرندی؛ حمید علیین


4. بررسی و تبیین مبانی، اصول، و روش‌های تربیت جنسی با تأکید بر دیدگاه اسلام

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 97-110

اکبر رهنما؛ حمید علیین؛ حسین محمدی


5. آسیب‌شناسی تربیت دینی دانش‌آموزان از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهر تهران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 43-54

اکبر رهنما؛ فرزانه طباطبایی؛ حمید علیین


6. مقایسه رشد اجتماعی دانش‌آموزان شاهد و غیرشاهد شهر تهران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 33-44

اکبر رهنما؛ حمید علیین