کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
طراحی الگوی اجرای برنامه درسی کار و فناوری مبتنی بر تفکر طراحی در دوره اول متوسطه

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 33-52

10.22070/tlr.2022.15323.1177

زهرا ابوالحسنی؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی؛ نسرین محمدحسنی


بررسی و مطالعه اثرات آزمون سراسری بر برنامه درسی از نظر معلمان دورة دوم متوسطه

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 71-85

10.22070/tlr.2022.15410.1187

غلامرضا یادگارزاده؛ عادل فاطمی؛ شهرزاد علی اکبر سلطانی


طراحی کیفی برنامه درسی آموزش مهارت‌های زندگی دوره ابتدایی بر اساس نظرات خبرگان

دوره 16، شماره 2، مهر 1398، صفحه 57-72

10.22070/tlr.2019.3313

کبری کریم زاده؛ حسین خنیفر؛ حمیدرضا یزدانی؛ محمدحسین رحمتی


واکاوی نقش آموزش هنر در تحقق اهداف برنامه درسی صلح‌محور

دوره 14، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 93-107

10.22070/tlr.2020.2515

مهین برخورداری؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمدحسین حیدری؛ محمدرضا نیستانی


ارزیابی وضع موجود و مطلوب برنامه درسی مجازی دانشگاهی از دید دانشجویان

دوره 12، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 89-106

10.22070/2.7.89

مریم ابراهیم پور؛ مهدی سبحانی‌نژاد


سازمان‌دهی میان رشته‌ای برنامه درسی با تأکید بر اثربخش سازی محتوای دروس

دوره 12، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 97-122

10.22070/2.6.97

پروین احمدی؛ مهدی سبحانی‌نژاد؛ مهدی امیری


تحلیل میزان توجه به مولفه‌های شهداء و ایثارگران دفاع مقدس در محتوای کتب درسی دوره ابتدایی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 211-234

10.22070/2.6.211

ابراهیم صالحی عمران؛ مهدی سبحانی‌نژاد؛ حسین فرهیخته چهارباشلو


بررسی تطبیقی سیر تحول برنامه درسی آموزش علوم در جهان

دوره 6، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 41-66

رضا جعفری هرندی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمد جواد لیاقت دار


فرایند تعلیم و تربیت با اقتباس از مبانی عرفان اسلامی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 74-89

بابک شمشیری؛ عبدالحسین نقیب‌زاده


مهارت‌های زندگی مورد نیاز دانش‌آموزان مقطع راهنمایی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1382، صفحه 13-28

یوسف ادیب؛ هاشم فردانش


تحولات برنامه درسی آموزش دینی دوره ابتدایی ایران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1382، صفحه 69-81

نعمت‌الله موسی‌پور