دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار و تابستان 1389 
7. مقایسه‌ی اهمیت رفتار‌های مدیریتی و رهبری از نظر معلمان و مدیران مدارس

صفحه 99-108

علیقلی روشن؛ یحیی کاظمی؛ حبیبه علایی؛ گل افروز رمضانی


8. رهبری آموزشی اسلامی؛ نقدی بر دیدگاه اروپایی

صفحه 109-128

غلامرضا شمس مورکانی؛ احمد مومنی راد


16. تربیت حرفه ای از دیدگاه ائمه ی اطهار(ع)

صفحه 251-270

محسن فرمهینی فراهانی؛ اکبر رهنما؛ سلمان رضوانخواه


20. تبیین اخلاق جنسی از منظر فیلسوفان و مربیان مسلمان با تأکید بر دلالت‌های تربیتی آن

صفحه 333-360

مهدی سبحانی نژاد؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ سید محمدرضا حسینی؛ کاظم منافی شرف‌آباد