پرسش‌های متداول


:: پرسش‌های عمومی درباره نشریه
# آیا این نشریه دارای اعتبار علمی - پژوهشی است؟
بله. این نشریه از تاریخ 24 فروردین 1392 دارای اعتبار علمی - پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
۱۳۹۷/۳/۱۳ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید