You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML نقش کمال‌گرایی، خود تنظیم‌گری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی درپیش بینی تعلل‌ورزی کلی و تعلل‌ورزی تحصیلی
ابوالقاسم یعقوبی، بهروز قلائی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML سرمایه‌های فکری دانشگاه؛ مبنایی برای سازماندهی برنامه ریزی دانشگاهی
امیر شهسواری ، محمد یمنی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML پیش‌بینی ابعاد اضطراب ریاضی بر مبنای باورهای فراشناختی در میان دانش‌آموزان تیزهوش دبیرستانی
یعقوب قرقانی ، دیبا سیف
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML بررسی تأثیر چیدمان گروه‌ها و بار شناختی بر آموزش زبان انگلیسی از طریق پودمان ترکیبی مشتمل بر بازی به فراگیران ایرانی
سعید خزایی ، امیر مشهدی، احمد فرهادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML تأثیر شیوۀ پخش فیلم آموزشی جغرافیا بر میزان یادگیری و نگرش نسبت به درس دانش‏آموزان
نرگس یوسفی ، سعید موسوی پور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML واکاوی تجارب دانشجویان تربیت معلم از درس کارورزی
اعظم جمشیدی توانا ، محمدرضا امام جمعه، علیرضا عصاره، نعمت الله موسی پور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML مقایسه الگودهی دامنه ای و خودکنترلی در یادگیری یک تکلیف زمانبندی
اسماعیل نصیری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML نوشتن برای یادگیری(WTL): بررسی اثربخشی تکالیف نوشتاری بر یادگیری و مهارتهای نوشتاری دانشجویان علوم تربیتی
آمنه عالی ، علی اکبر سیف، پروین کدیور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML ادراک و تجربه مادران دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی داوطلب شرکت در آزمون‌ مدارس استعدادهای درخشان: تحقیق کیفی
یوسف ادیب ، اسکندر فتحی آذر، سعید قره آغاجی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML پیش‌بینی بهزیستی تحصیلی بر اساس خود-دلسوزی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر یاسوج
شمس اله آخش ، علیرضا حاجی یخچالی، منیجه شهنی ییلاق
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML آزمون مدل چند بعدی و سلسله مراتبی پرسشنامه انگیزش مدرسه
سیاوش طالع پسند ، مجبوبه آزادایخواه، فرحناز کیان ارثی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML آموزش ریاضی مبتنی بر رویکرد اجتماعی- فرهنگی و نقش آن در رشد توانایی حل مسأله دانش آموزان دبیرستانی
محمد نیرو، غلامرضا حاجی‌ حسین‌نژاد ، محمد عطاران، یزدان منصوریان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML شناسایی ابعاد و مولفه‌های معلم اثربخش دوره ابتدایی ایران: پژوهش ترکیبی
جمال رزی ، محمدرضا امام جمعه، غلامعلی احمدی، بهرام صالح صدقپور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML روابط علّی بین هدف های پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان: نقش میانجی گری اهمال کاری تحصیلی
ذکراله مروتی ، سحر حسامی، فتانه فتحی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML طراحی، تدوین و هنجاریابی پرسشنامه کیفیت‌ آموزشی در مدرسه (QESQ) دانش‌آموزان هنرستانی
ماهرخ موسوی ، مهناز اخوان تفتی، علیرضا کیامنش
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML واکاوی نقش آموزش هنر در تحقق اهداف برنامه درسی صلح محور
مهین برخورداری ، حسنعلی بختیار نصرآبادی، محمدحسین حیدری، محمدرضا نیستانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML همبستگی بنیادی خود ارزشی مشروط و سازگاری دانشجویان
فیروزه سپهریان آذر ، نادر محمدی، حسین بلوتک
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML رابطه باورهای معرفت‌شناختی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی: نقش واسطه‌ای دانش و مهارت‌های فراشناختی
فیروزه سپهریان آذر ، زینب مقدم
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش شایستگی حرفه‌ای معلمان
حسین مطهری نژاد، حمیده جهانگرد
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه مدل ذهنی
عبدالرحمان جریحی، محمدرضا نیلی ، داریوش نوروزی، اسماعیل سعدی‌پور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML ارائه الگوی تاثیر رسانه ملی در میزان یادگیری علم و فناوری بر اساس دیدگاه مدیران رسانه ملی و نخبگان ارتباطات
زهرا آهنی امینه ، سهیلا بورقانی فراهانی، طهمورث حسنقلی پور یاسوری، حبیب اله طباطبائیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML بررسی رابطه خوش‌بینی علمی و انگیزه پیشرفت با توجه به نقش واسطه‌گری خودکارآمدی تحصیلی
صادق حامدی نسب ، علی عسگری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML اثربخشی معلمان راهنما در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر طرح پراکنده در استان آذربایجان غربی
حسین حسن‌خانی، سیروس اسدیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML تبیین مبانی فلسفی روش تدریس سقراطی: راهبردی در بهبود فرایند یاددهی - یادگیری مدارس
رضا محمدی، مهدی سبحانی‌نژاد، نجمه احمدآبادی آرانی ، زهره عسگری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML مروری نظام‌دار بر مدل‌های ساختاری ارائه شده از روابط میان اهداف پیشرفت ، راهبردهای شناختی و فراشناختی و پیشرفت تحصیلی
یاسمین عابدینی، محمدحسین زارعی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML نقش باورهای معرفت‌شناختی و هوش معنوی در پیش‌بینی موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دوره تحصیلی متوسطه
مریم کیان ، رقیه قادری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML بررسی و مقایسه عناصر برنامه درسی و مولفه‌های یاددهی – یادگیری از دیدگاه پائولو فریره و هنری ژیرو
رضا فضلعلی‌زاده ، فروغ باقرزاده خداشهری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML بررسی ارتباط میان حمایت معلم و همسالان با اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان از طریق نقش میانجی‌گر شایستگی تحصیلی
محمد عباسی ، خانم مریم شاهکرمی، کبری عالی‌پور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML رابطه سبک تدریس با انگیزش ودرگیری تحصیلی دانش‌آموزان
اسماء کیخا، افسانه مرزیه ، حسین جناآبادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML فراتحلیل عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان در ایران
جمال معمر حور ، مرضیه دهقانی، عادل علی‌پور، مجید شعبانی فرد
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML تعیین اثربخشی آموزش به روش جیگ‌ساو بر شاخص‌های شناختی، عاطفی و سازگاری عاطفی - اجتماعی دانش‌آموزان دختر در درس ریاضی
نوشین محمودی ، موسی پیری، جواد مصرآبادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML بررسی مقایسه ای باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی و پیام نور استان همدان در سال تحصیلی 96-95
زینب مقدم
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML درآمدی بر آموزه‌های پارادایم فرامتن در فرایند یاددهی - یادگیری و نقد آن
عباس شکاری، نجمه احمدآبادی آرانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML تحلیل جایگاه مؤلفه های اساسی آموزش شهروندی در محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی
مهدی سبحانی‌نژاد، حسن نجفی ، رضا جعفری هرندی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML مقایسه پیوند با مدرسه در نیمرخ‌های مختلف انگیزشی دانش‌آموزان: تحلیل مبتنی بر شخص
محمد ستایشی اظهری ، مینا محبی، رضا جعفری هرندی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML عوامل آسیب‌زای نقش مشاوره‌ای مدیران مدارس و راهکارهای گسترش نقش مشاوره‌ای آن‌ها در فرآیند آموزش و یادگیری: پژوهش کیفی
لقمان ابراهیمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML اقتصاد شناختی؛ رویکردی نوین برای تحوّل آموزش اقتصاد در ایران
ابوالقاسم نادری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML تاثیر مثال آموزشی حل‌شده در محیط چندرسانه‌ای بر یادگیری و یادداری درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی
آذر خزائی ، ثریا خزائی، عیسی زمانیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
XML اثربخشی آموزش با الگوی کاوشگری بر هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی در درس علوم تجربی
عدنان حسینی ، نادر کریمیان، فاتح حسامی، بشیر محمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML ارزیابی دانشجویان از تجانس محیط‌های یاددهی - یادگیری دوره‌های کارشناسی دانشگاه شیراز
مهدی محمدی ، سحر نوروزی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOC)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های آموزش و یادگیری می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Traning & Learning Researches

Designed & Developed by : Yektaweb