این مقاله هنوز انتشار نهایی نیافته و در نوبت انتشار است. لذا صرفا چکیده آن قابل دسترسی است.                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1020 مشاهده)
هدف‏ پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش با الگوی کاوشگری بر هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی بود. روش تحقیق در این مطالعه از نوع نیمه‏ آزمایشی با طرح پیش‏آزمون - پس‏آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس ناحیه دو شهر سنندج در سال تحصیلی 96- 1395 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای یک کلاس با 32 دانش‌آموز به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگری با 33 نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند و از پرسشنامه سنجش هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی به‏ عنوان ابزار جمع‌آوری اطلاعات استفاده گردید. برنامه آموزش به شیوه کاوشگری طی 10 جلسه‏ 45 دقیقه‏ای و در مدت 5 هفته‏ متوالی (هر هفته دو جلسه) برای دانش‏آموزان گروه آزمایش برگزار گردید، درحالی‏که گروه‏ کنترل تحت آموزش با شیوه سنتی رایج در کلاس‌های درسی قرار داشتند. داده‌های بدست آمده با روش تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم‌افزار آماری«اس. پی. اس. اس» مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل ‏کوواریانس چند متغیره و درسطح 05/0>p نشان داد بین دو گروه، از لحاظ متغیر وابسته ترکیبی (هیجان‌های تحصیلی کلاس) تفاوت معنی‌دار آماری وجود دارد. نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکووا نیز نشان داد بین گروه‌های آزمایش و گروه کنترل، از لحاظ نمرات پس‌آزمون هیجان‌های مختلف کلاس درس تفاوت معنی‌دار وجود دارد و تدریس به شیوه کاوشگری توانسته است سبب افزایش هیجان مثبت لذت و کاهش هیجان‌های منفی اضطراب و خستگی دانش‏آموزان گروه آزمایش در موقعیت کلاس درس شود.
 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصی