XML English Abstract Print


چکیده:   (1290 مشاهده)

هدف این پژوهش، بررسی واکاوانه نقش آموزش هنر در تحقق یک برنامه درسی صلح محور است. آموزش هنر یکی از مهمترین بخش­های برنامه درسی محسوب می‌شود که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر پرورش آموزه‏های انسان‌دوستانه و صلح‌جویانه فراگیران به خصوص در دوران کودکی تاثیرگذار است. در این نوشتار، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی هنر و آموزش آن و چگونگی تعامل بین هنر و پرورش فضیلت اخلاقی صلح در برنامه‏های درسی پرداخته‌ شده‌است. بر اساس این پژوهش کلاس های هنر هم بستری هستند که  با ایجاد فضایی غیررسمی و دوستانه همراه با ارج نهادن به تفاوت‌ها به ایجاد و توسعه نگرش صلح‌طلبانه در کودکان یاری می‌رسانند و هم این‌که با توجه به محتوای درس هنر و نحوه تعاملات میان فراگیران، مدارا و مهربانی و مشارکت در سطح گسترده‌تری انجام می‌شود.  یافته های این پژوهش حاکی از آن است که کلاس درس هنر می‌تواند در فضایی مشارکتی، گفتگومحور و نقادانه به اهداف آموزش صلح مثل مردم‌سالاری، برابری، احترام به همنوع و هماهنگی در شخصیت و اعتدال در رفتار منجر شود.

واژه‌های کلیدی: هنر، آموزش هنر، برنامه درسی، صلح
     
نوع مطالعه: پژوهشي |