نویسنده = ��������������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر علّی ساختار توانمندساز مدارس و مسئولیت جمعی معلّمان بر خوش‌بینی علمی با واسطه تعهد عاطفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/tlr.2021.3199

ابوالفضل قاسم‌زاده؛ شیوا ملکی؛ ناهید مرادی عزتی