نویسنده = ����������� ��������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. آموزش ریاضی مبتنی بر رویکرد اجتماعی - فرهنگی و نقش آن در رشد توانایی حل مسأله دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-92

10.22070/tlr.2020.2514

محمد نیرو؛ غلامرضا حاجی‌ حسین‌نژاد؛ محمد عطاران؛ یزدان منصوریان