نویسنده = �������� ����������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی بین کارشناسان دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 101-114

مهدی سبحانی نژاد؛ کریم شاطری؛ حاتم فرجی ده‌سرخی؛ معصومه اکبری