نویسنده = ��������������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه کانون کنترل مدیران با سلامت سازمانی مدارس شهرستان مهاباد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 83-98

ابوبکر عزیزی مقدم؛ میرمحمد سیدعباس‌زاده