نویسنده = ������������������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل دیدگاه انسان شناختی هایدگر درباره فناوری و دلالت های آن در تعلیم و تربیت

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 123-138

10.22070/2.6.123

زهره مهدی‌زاده بیدگلی؛ محمدحسن میرزامحمدی؛ اکبر رهنما