نویسنده = ������ ���������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. معنا و مؤلفه‌های امیدواری در متون اسلامی و روان‌شناسی مثبت‌گرا

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 157-170

سعید بهشتی؛ مجید خاری آرانی؛ زهرا علی اکبرزاده آرانی