نویسنده = ������������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. دیدگاه شهروندان تهرانی درباره معیار های همسر ایده آل

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 197-210

محمدعثمان حسین بر؛ ابو سعید داورپناه