نویسنده = ������������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی امکان برگزاری یادگیری الکترونیکی برای دانش‌آموزان معلول جسمی و حرکتی مدارس استثنایی استان کرمان

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 79-96

سید محمد میرکمالی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ اشرف نصیریان


2. بررسی فرهنگ کارآمدی گروهی در مدارس ابتدایی شهر تهران و رابطه آن با عملکرد معلمان این مدارس

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 93-108

سید محمد میرکمالی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ فرنوش اعلامی