نویسنده = ������������������ ����������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان رضایت و نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش‌محور دانشگاه اصفهان از تحصیل به شیوه مذکور

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-65

10.22070/tlr.2016.13.1.53

داود میرزایی‌فر؛ محمدجواد لیاقتدار؛ محسن سوری‌نژاد؛ سکینه اشرفی


2. بررسی دیدگاه صاحب‌نظران و معلمان درخصوص برنامه‌ درسی آموزش علوم ایران به‌منظور پیشنهاد الگوی مناسب برنامه درسی آموزش علوم

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 79-100

رضا جعفری هرندی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقتدار