نویسنده = �������������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل کانونی رابطه منزلت‌های هویت تحصیلی با اهمالکاری تحصیلی در میان دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 17-28

10.22070/2.7.17

ابراهیم گزیدری؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ جواد اژه‌ای


2. پیشرفت تحصیلی: نقش نیازهای روانشناختی اساسی و سبک‌های هویت

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 25-38

مسعود غلامعلی لواسانی؛ هیمن خضری آذر؛ جواد امانی؛ صابر علیزاده