نویسنده = ���������������� ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه سبک‌های یادگیری، ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 15-28

صمد ایزدی؛ رجبعلی محمدزاده ادملایی