نویسنده = ���������� ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی سیر تحول برنامه درسی آموزش علوم در جهان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 41-66

رضا جعفری هرندی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمد جواد لیاقت دار


2. بررسی و تحلیل میزان توجه به مفاهیم دفاع مقدس در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی و راهنمایی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 39-54

مهدی سبحانی‌نژاد؛ رضا جعفری هرندی