نویسنده = ������������������ ���������������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل روان‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر شادمانی دانش‌آموزان از نظر مدیران و مربیان پرورشی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 15-24

هدایت‌الله دریکوندی؛ ابراهیم میرشاه‌جعفری؛ محمدرضا عابدی