نویسنده = محمدرضا نیلی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی کیفیت‌راهنمایی پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 111-122

محمدرضا نیلی؛ احمدرضا نصر؛ نعمت‌الله اکبری