نویسنده = ������������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جو «یادگیری‌محور» مدرسه و ارتباط آن با اثربخشی مدرسه

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-118

حمدالله حبیبی؛ محمد حسن پرداختچی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی